Torsdagen den 18 juli 2024

Miljöregler och avfallsplan Risets båtklubb.


Miljöregler


• Endast godkända båtbottenfärger får användas. Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på
Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.
• Båtar målade med biocidfärg kan tvättas i en båtborsttvätt.
• Båtar som målats med biocidfärg får endast tvättas över en spolplatta med efterföljande rening.
• Om du inte kan borsttvätta får båten bara tvättas över en spolplatta med efterföljande rening.
• Vid torrskrapning av bottenfärg skall marken skyddas med presenning för att samla upp färgrester som skall tas tillvara av
respektive båtägare.


Avfallsplan


• Allt avfall efter reparations och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.
• Allt avfall, inklusive hushållssopor ska tas omhand av båtens ägare.
• Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar.
• Töm alltid din septiktank vid en tömningsanläggning. Risets båtklubb har också en tömningsstation.

Du kan läsa mer om
förbudet och var du hittar fler tömningsstationer på www.transportstyrelsen.se/toa


Övrig information


Risets båtklubb har ingen spolplatta. Därmed får du inte tvätta båten på hamnplanen, om du har målat med en biocidfärg.


Vad är biocidfärg?
Biocidfärg är färger som innehåller koppar eller andra giftiga ämnen. Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns
på Kemikalieinspektionens hemsida. www.kemi.se

 

                                                                                                                                                                                                  rev 220820