Torsdagen den 18 augusti 2022

Miljöregler och avfallsplan Risets båtklubb.

 

 

Miljöregler

 

  • Båtar målade med biocidfärg tidigare år kan tvättas i en båtborsttvätt. Tvättens behållare samlar de färgrester som lossnar.

  • Båtar som målats med biocidfärg i år får endast tvättas över en spolplatta med efterföljande rening.

  • Om du inte vill borst- tvätta får båten bara tvättas över en spolplatta med efterföljande rening.

  • Torrskrapning av bottenfärg. Underliggande mark ska skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas tillvara

Avfallsplan

 

  • Allt avfall efter reparations och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.

  • Alla hushållssopor ska tillvaratas av båtens ägare och kastas i egen soptunna hemma.

  • Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta.

  • Töm alltid din septiktank med Risets båtklubbs tömningsstation. Närliggande tömningsstationer finns i Fisksätra båtklubb, Nacka båtklubb i Svindersvik. Du kan läsa mer om förbudet och var du hittar fler tömningsstationer på www.transportstyrelsen.se/toa

Övrig information

 

Risets båtklubb har ingen spolplatta. Därmed får du inte tvätta båten på hamnplan om du har målat med en biocidfärg.

Vad är biocidfärg?
Biocidfärg är färger som innehåller koppar eller andra giftiga ämnen. Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida. www.kemi.se

 

Ver:1.1